Bestyrelsen

Formand

Søren Peter Holck Klærke

Rolighedsvej 4

8410 Feldballe

Tlf.: 22 40 41 43

Næstformand

Thomas Eske Holm

Lufthavns 6

8410 Feldballe

Kasserer

Claus Jensen
Lufthavnsvej 23

8410 Feldballe

Sekretær

Hanne Widahl
Søvej 11

8410 Feldballe

Bestyrelsesmedlem

Lars Oltmann

Søvej 3

8410 Feldballe